PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie wyjazdu do Krakowa

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym i kulturalnym

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

» Aktywny Samorząd

Program jest finansowany ze środków PFRON, a sposób i tryb realizacji dofinansowania następował będzie zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.

Formularze wniosku oraz niezbędne załączniki są do pobrania na naszej stronie internetowej (w rozwinięciu artykułu) oraz w siedzibie PCPR w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39.

» czytaj więcej

» Wycieczka do Krakowa i Wieliczki

Podobnie jak w roku 2013 r., również w bieżącym roku została zorganizowana dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia dwudniowa wycieczka do Łagiewnik, Krakowa i Wieliczki.

» czytaj więcej

» Konferencja – „Dziecko i jego rodzice oraz opiekunowie zastępczy”

W dniu 30 września 2014 r. została zorganizowana w ramach działań środowiskowych projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” konferencja pn. „Dziecko i jego rodzice oraz opiekunowie zastępczy”.

» czytaj więcej

» Kurs komputerowy

Jedną z form wsparcia realizowaną w 2014 r. przez naszą jednostkę w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” był kurs komputerowy.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie dwudniowej wycieczki

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
Tel./fax (18) 26 66 023
pzdn


stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023