PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Wicestarosta Nowotarski Władysław Tylka z wizytą w rodzinnych domach dziecka

Podobnie jak w ubiegłych latach Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Władysław Tylka odwiedził dzieci przebywające w placówkach rodzinnych działających na terenie naszego Powiatu.
Spotkanie to było również okazją do powitania nowych Dyrektorów placówek rodzinnych w Szaflarach oraz w Dursztynie.
W rodzinnych domach dziecka w chwili obecnej przebywa łącznie 24 dzieci w wieku od 2 do 18 lat.
Spotkania Wicestarosty w rodzinnych domach dziecka są okazją do wspólnej rozmowy, w miłej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym przez opiekunów wraz z dziećmi. Niezwykle istotnym elementem spotkań była prezentacja efektów całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej w postaci między innymi występu wokalno- tanecznego najmłodszych mieszkańców domów. Dzieci mogły też zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności szkolne oraz plastyczne wręczając Panu Wicestaroście własnoręcznie przygotowane prace. Zainteresowanie okazane dzieciom ze strony zaproszonego Gościa stanowi skuteczną motywację do dalszej ich pracy i rozwoju.

» czytaj więcej

» Dofinasowanie do zatrudnienia niani

Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3!

Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie  mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologicznePORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

październik 2018 r.


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

 

2  października 2018 r.

9  października 2018 r.

16 października 2018 r.

23 października 2018 r

30 października 2018 r.


» czytaj więcej

» "Aktywne Dziś-Lepsze Jutro"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw SpołecznegoPROELIO

zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe

kryteria do udziału w projekcie pn.

„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”


Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. 


Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:
 • Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika 
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 •  Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz mediacje rodzinne,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,
 • Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe,
 

» czytaj więcej

» "Chcę-Mogę-Potrafię!"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego do udziału  w projekcie pn. „Chcę-Mogę-Potrafię!”

Głównym celem projektu "Chcę-Mogę-Potrafię!" jest aktywizacja

społeczna i zawodowa

osób zamieszkujących województwo małopolskie.

 

 
Uczestnicy mogą otrzymać kompleksowe wsparcie, które obejmuje:
 
 • zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, dopasowanej do potrzeb  i potencjałów uczestnika projektu, 
 • wsparcie psychologiczne, poradnictwo psychologiczne: indywidualne i grupowe,
 • wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • poradnictwo rodzinne i prawne,
 • kursy zwiększające kompetencje i umiejętności społeczne,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe,
 • płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe
 

» czytaj więcej

» Powiatowy Konkurs na Plakat Promujący Rodzinną Pieczę Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Nowotarskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie plastycznym na plakat i hasło promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.

 

» czytaj więcej

» Dyrektor PCPR w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

termin składania dokumentów do 20 września 2018 r. 

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023