PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Rozpoznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

» Program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

» czytaj więcej

» Spotkanie informacyjne dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w dniu 23 stycznia 2015 r. zorganizowało spotkanie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowotarskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.

» czytaj więcej

» Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie nowotarskim

W dniu 30 września 2014 roku Powiat Nowotarski podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

» BEZPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w ramach projektu ”Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane jest w naszej jednostce specjalistyczne doradztwo: psychologiczne oraz prawne.

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»
nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023