PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o przystąpieniu przez Powiat Nowotarski do realizacji w roku 2018 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.      
 

 

» czytaj więcej

» Spotkanie opłatkowe

Czas świąt Bożego Narodzenia to czas radości, pokoju i składania życzeń. Czas, w którym spotykamy się w gronie osób sobie najbliższych. Wspierając rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze z terenu Powiatu Nowotarskiego w pielęgnowaniu tych pięknych tradycji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu już po raz czwarty zaprosiło opiekunów i wychowanków na spotkanie opłatkowe.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

1. Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Trag, działający przez jednostkę budżetową:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39,34-400 Nowy Targ, w celu „ rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targ- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

» czytaj więcej

» Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada 2017 r.

Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego, czyli tych osób, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej, a w szczególności wszystkich pracowników socjalnych. Dzień ten jest okazją do refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swych podopiecznych (a przez to i w swoim), czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające, czy nie należało lepiej..., wnikliwiej.... Pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie gdy wszystko inne zawodzi.

» czytaj więcej

» Wicestarosta Nowotarski Władysław Tylka z wizytą w domach dziecka

W pierwszych dniach listopada br. roku Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka, w towarzystwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Anety Wójcik oraz Specjalisty pracy z Rodziną w PCPR w Nowym Targu Pani Barbary Studzińskiej, odwiedził działające na terenie Powiatu Nowotarskiego placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

» czytaj więcej

» Relacja z wycieczki górskiej dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

W dniach 04 – 08 października 2017 odbyła się wycieczka górska, połączona z zajęciami socjoterapeutycznymi dla młodzieży, pozostającej w pieczy zastępczej. Organizacji rajdu podjęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, w ramach niestandardowych i niekonwencjonalnych działań o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym, prowadzonych przez PCPR od dłuższego czasu.

» czytaj więcej

» Legitymacja osoby niepełnosprawnej - WAŻNE INFORMACJE

Pismo Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące legitymacji osoby niepełnpsprawnej.

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023