PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» "Chcieć to móc"

"Chcieć to móc!" to projekt skierowany do osób wykluczonych społecznie m.in. ze względu na brak zatrudnienia. Działania oferowane w ramach projektu będą prowadzone na terenie m.in. Powiatu nowotarskiego i mają na celu poprawę sytuacji życiowej osób objętych projektem.

» czytaj więcej

» "Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej"

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 osób (w tym 24 kobiet i 16 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze woj. małopolskiego, w powiatach: proszowickim, myślenickim, nowotarskim, brzeskim, m. Nowy Sącz, suskim, tarnowskim, m. Tarnów, dąbrowskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim.

» czytaj więcej

» Poradnicwto psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 2018 r.

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

 

5 czerwca 2018 r.
12 czerwca 2018 r.
19 czerwca 2018 r.
26 czerwca 2018 r.

3 lipca 2018 r.
10 lipca 2018 r.
17 lipca 2018 r.
24 lipca 2018 r.
31 lipca 2018 r.

» czytaj więcej

» Projekt "Aktywni na start!"

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Projekt „Aktywni na start!” skierowany jest do osób:

- zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym powiaty nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, miasta Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, miasta Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i proszowickiego w woj. Małopolskim,
- w wieku powyżej 18 roku życia,
- posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- pozostających status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy, biernej zawodowo bądź osoby bezrobotnej z III profilem pomocy nadanym przez Urzędy Pracy.

» czytaj więcej

» OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, z siedzibą przy ul. Szaflarskiej 39, 34-400 Nowy Targ, tel.18/2664207, adres e-mail: pcpr@nowotarski.pl

» czytaj więcej

» Razem przeciw wykluczeniu

    Firma Eurodoradztwo realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Razem przeciw wykluczeniu! skierowany do osób niepracujących zagrożonych ubóstwem, wielokrotnym wykluczeniem, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do korzystania z takiej pomocy, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujących Subregion Małopolski Wschodniej projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo - doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

» czytaj więcej

» Zagrożenia internetowe

Szkolenie na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Internet to medium, które dynamicznie się rozwija stwarzając nowe możliwości. Dzisiaj jest nieodłącznym elementem życia społecznego, codziennych aktywności i rozrywki, szczególnie młodych ludzi. Z jednej strony stwarza ogromne szanse, ale z drugiej niesie ze sobą zagrożenia. Świadomość ich istnienia jest nieodzownym elementem bezpiecznego korzystania z tego medium.

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023