PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Konkursy PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje że w bieżącym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie ,,Otwarte Drzwi". Celem Konkursu....

» czytaj więcej

» Piknik Rodzinny w Spytkowicach

W dniu 20 czerwca 2015 roku, przy Rodzinnym Domu Dziecka w Spytkowicach, odbył się Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dzieci w nich przebywających, z terenu Powiatu Nowotarskiego. Piknik został zorganizowany przez PCPR w Nowym Targu w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka.

» czytaj więcej

» Informacja dotycząca wyjazdu na turnus rehabilitacyjny uczestników projektu POKL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że zbiórka uczestników projektu wyjeżdżających na turnus rehabilitacyjny do Dziwnówka będzie miała miejsce w dniu 16 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 6:00 na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 – parking od strony Alei Tysiąclecia.

Uczestników oraz ich opiekunów prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie dwudniowej wycieczki

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

» Ognisko dla rodzin zastępczych

W dniu 18 kwietnia ( sobota) o godzinie 14 - stej odbędzie się ognisko dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotarskiego. Spotkanie to jest kolejnym tego typu wydarzeniem mającym na celu przede wszystkim integrację środowiska rodzin zastępczych. Inicjatorem i organizatorem spotkania jest jedna z rodzin zastępczych, która zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze wraz z dziećmi na teren swojej posesji w Czarnym Dunajcu. Zachęcamy do udziału w ognisku, podczas którego przeiwdziane jest wspólne pieczenie kiełbasek, śpiewanie i muzykowanie oraz zabawy.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie: 18/ 266 42 07

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie 40-godzinnego kursu komputerowego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»
nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023