PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Program 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

» czytaj więcej

» Interwencja Kryzysowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. pomocy z zakresu interwencji kryzysowej udzielają  pracownicy PCPR w Nowym Targu pod całodobowym numerem telefonu:     502 857 358

» czytaj więcej

» Aktywny samorząd - Moduł I 2016 rok

W 2016 roku Program obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

» czytaj więcej

» Aktywny samorząd dla studentów 2016 rok

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

» czytaj więcej

» Modyfikacja rozpoznania rynku na świadczenie usług pocztowych z dnia 30 listopada 2015 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego pozaustawowego na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

» czytaj więcej

» II turnus kolonii wrócił do domu

W dniu 27 sierpnia do domu wróciły dzieci oraz opiekunowie, którzy wzięli udział w kolonii letniej w Jastrzębiej Górze. Czekali na nich bliscy, którzy po dwóch tygodniach rozłąki nie mogli już doczekać się ich powrotu. Mamy nadzieję, że wszyscy - zadowoleni, wypoczęci i pełni energii, z entuzjazmem rozpoczną nowy rok szkolny. A na wakacjach - do zobaczenia za rok!

» czytaj więcej

» Powrót dzieci z I turnusu kolonii

15 sierpnia, we wczesnych godzinach porannych, grupa rodziców zastępczych witała na dworcu PKP w Nowym Targu dzieci wracające z I turnusu kolonii letniej w Jastrzębiej Górze. Dzieci, pomimo całonocnej jazdy, wróciły zadowolone, wypoczęte, z uśmiechami na twarzy. Miały też swoim opiekunom mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia - tyle wrażeń, wspomnień i nowych przyjaciół! To były na prawdę udane wakaje!

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

nr tel. 502 857 358


Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
Tel./fax (18) 26 66 023
pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023