Kontakt
ul.Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ
tel. (018) 26 64 207,
26 40 807
fax. (018) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl
Archiwum

Rozpoznanie rynku na wynajem sali restauracyjno- konferencyjnej

Rozpoznanie rynku na wynajem sali restauracyjno- konferencyjnej
2011-08-22 18:06

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa – wynajmu sali restauracyjno- konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na potrzeby konferencji poświęconej tematyce przemocy w rodzinie dla ok. 150 osób. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

182664207; 182640807

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

Termin składania ofert:

Oferty należy składać:

  •  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 (pokój nr 2)
  • Faksem lub e-mailem do dnia: 30.08.2011r. do godz. 1100. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o tym fakcie pocztą, e-mailem bądź telefonicznie

W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego, zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta cenowa – Usługa – usługa – wynajmu sali restauracyjno- konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na potrzeby konferencji poświęconej tematyce przemocy w rodzinie dla ok. 150 osób.

Natomiast w przypadku składania ofert drogą elektroniczną bądz faksem należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za jednego uczestnika.

 

pdf_ico

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1)

pdf_ico

Formularz oferty

Komentowanie wyłączone.